Amerika, Imperialisme, Kapitalisme

Amerika’s hypocrisie over Oekraïne en “invloedssferen”

De VS prediken het Het "beginsel" van het respecteren van naties en hun recht om hun eigen koers te varen. Het beginsel in praktijk brengen is echter van een ... Read more.