Verenigde Staten

De Verenigde Staten voerden sinds 1798 469 buitenlandse militaire interventies uit, 251 daarvan sinds 1991

Het Amerikaanse leger voerde sinds 1798 469 buitenlandse interventies uit. Meer dan de helft van die interventies, 251, speelden zich af sinds het einde van de ... Read more.