De Verenigde Staten voerden sinds 1798 469 buitenlandse militaire interventies uit, 251 daarvan sinds 1991

Op 8 maart 2022 publiceerde de Congressional Research Service (CRS), een Amerikaanse overheidsinstelling die namens het Congres informatie verzamelt, een rapport “Instances of Use of United States Armed Forces Abroad, 1798-2022waaruit blijkt dat het leger van de Verenigde Staten sinds 1798 469 buitenlandse interventies uitvoerde. Meer dan de helft van de interventies, 251, speelden zich af sinds het einde van de eerste Koude Oorlog in 1991.

De lijst van landen waartegen het VS-leger op een of andere manier is geïntervenieerd, omvat de overgrote meerderheid van de landen in de wereld, daaronder bijna elk land in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied en het grootste deel van de Afrikaanse landen.

Uit het rapport blijkt dat sinds het einde van de eerste Koude Oorlog in 1991, op het moment van de ‘overwinning’ van de unipolaire hegemonie van de VS, het aantal militaire interventies van Washington in het buitenland aanzienlijk is toegenomen. Van begin 1991 tot begin 2004 hebben de Verenigde Staten, volgens CRS, 100 interventies uitgevoerd. Dat aantal groeide tot 2018 aan tot 200 militaire tussenkomsten.

Van de in totaal 469 gedocumenteerde buitenlandse militaire interventies stelde de CRS vast dat de Amerikaanse regering slechts 11 keer formeel de oorlog verklaarde, in slechts vijf afzonderlijke oorlogen.

De oorlog tussen de Amerikaanse kolonisten en het Britse rijk, militaire interventies tussen 1776 en 1798 en de VS-burgeroorlog werden niet opgenomen in het rapport.

De cijfers zijn bovendien conservatieve schattingen, omdat, verduidelijkt het rapport, de lijst geheime acties of talrijke gevallen waarbij VS-strijdkrachten sinds de Tweede Wereldoorlog in het buitenland zijn gestationeerd als bezettingstroepen of deelnamen aan wederzijdse veiligheidsorganisaties, basisovereenkomsten of routinematige militaire bijstand of trainingsoperaties, niet heeft opgenomen.

Het rapport sluit ook de “voortdurende inzet van Amerikaanse militaire eenheden bij de exploratie, vestiging en pacificatie van het westelijk deel van de Verenigde Staten” uit. Met andere woorden, het inzetten van het leger tegen inheemse volkeren toen die systematisch etnisch werden gezuiverd in het kader van de wrede koloniale expansie naar het westen.

Een ander onderzoek, het Military Intervention Project van het Tufts University’s Center for Strategic Studies heeft nog meer buitenlandse inmengingen gedocumenteerd.

“De VS hebben sinds 1776 meer dan 500 internationale militaire interventies ondernomen, waarvan bijna 60% tussen 1950 en 2017,” schreef het project. “Bovendien vond meer dan een derde van deze missies plaats na 1999.”

Het Military Intervention Project voegde eraan toe: “Met het einde van het tijdperk van de Koude Oorlog zouden we verwachten dat de VS hun militaire interventies in het buitenland zouden verminderen, uitgaande van minder bedreigingen en belangen die op het spel staan. Maar deze patronen laten het tegenovergestelde zien – de VS hebben hun militaire betrokkenheid in het buitenland vergroot.”


Dit is een licht bewerkte versie van het originele artikel “US launched 251 military interventions since 1991, and 469 since 1798 dat de auteur publiceerde op Miltipolarista. De vertaling werd verzorgd door Plutopia.

De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend die van de auteur en kunnen al dan niet een weergave zijn van de standpunten van Plutopia.be

Auteur

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here