Frankrijk, Mexico, Spanje, Thema

500 Jaar na de kolonisatie van Latijns Amerika sturen de Zapatisten een schip naar Europa

In mei 2021 zet Eskader 421, een delegatie van het EZLN (Zapatistisch Nationaal Bevrijdingsleger) per boot koers naar Europa. De reis is een voorbode van toekom... Read more.